Technológiai korszerűsítést eredményező új eszközbeszerzés

a Gyulafi és társa kft.-nél

 

„Gyulafi és Társa Kft. technológiai korszerűsítése”

A projekt alapadatai:

  • Projekt azonosító: VEKOP-1.2.6-20-2020-00364
  • Igényelt támogatás: 15 925 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 70,00 %
  • A projekt költségvetése: 22 750 000 Ft
  • Projekt tényleges befejezése: 2020.10.15.

 

A projekt bemutatása:

Fő tevékenységi körünkbe tartoznak az ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz vezeték építési munkák, melyek minden esetben a terület alapos előkészítésével, a megfelelő árkok és gödrök kiásásával kezdődnek, majd a szerelések után a megnyitott munkaterületek visszatemetésével zárulnak.

Fő tevékenységünkhöz elengedhetetlenül szükségesek a korszerű földmunkagépek. A vezetékek mélységi ásása és az elvégzett munka utáni tereprendezési feladatokat hatékonyan és versenyképesen csak ilyen új és korszerű eszközökkel lehet elvégezni. További tevékenységeinkhez, pl. külső megrendelés alapján földmunkavégzés, tereprendezés, házalap ásás stb. az eszközbeszerzés szintén igazodik. Egy csúszókormányzású rakodógépet és egy gumilánctalpas mini kotrógépet szereztünk be a projekt keretében.

A fejlesztést elsősorban az eddigi eszközparkunk korszerűbbé tétele és a megnövekedett számú megbízásaink hatékonyabb, magasabb minőségi színvonalon való teljesítése indokolta. A beszerzett földmunkagépek hatékonyabbak mint az eddigi meglévő gépeink, sok olyan földmunkát is el tudnak végezni, melyet eddig a szakembereink csak lassan, nehézségek árán tudtak kivitelezni.  A beruházás révén az eszközparkunk bővülésével megnő a kapacitásunk, mely által gyorsabban és magasabb minőségi színvonalon tudjuk teljesíteni a megrendeléseinket, illetve javíthatjuk a technológiai felkészültségünket, versenyképességünket és erőforrás-hatékonyságunkat. A projektünk átfogó és specifikus célja növekedési potenciálunk további erősítése, termelékenységünk növekedése, meglévő megrendelőink megtartása mellett új partnereink számának emelkedése, külső piaci kapcsolataink megerősítése. Elvárt eredményként fogalmazzuk meg a hatékonyságunk növekedését, ügyfeleink körének jelentős mértékű szélesedését (külpiaci), ezáltal árbevételünk emelkedését is és társaságunk építőipari piacon való részesedésének, ismertségének növelését.

A projekt megvalósulásának helyszínei:

1037 Budapest, Bojtár utca 37.

 

A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg

Pénzügyminisztérium

Cím: 1139 Budapest, Váci út 83.

E-mail: vekop@pm.gov.hu

Telefon: (1) 896-0000 (1-1-4 menüpont)

Honlap: www.palyazat.gov.hu